ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

URL

http://amnu.gov.ua/zhurnal-naczionalnoyi-akademiyi-medychnyh-nauk-ukrayiny/

назва

Журнал Національної академії медичних наук України

абревіатура назви

Журнал НАМН України

ISSN

2413-7944

мова видання

українська, англійська, російська

convert amnu

Заснований у липні 1995 р.
Виходить 4 рази на рік
К и ї в

ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

публікує статті проблемного характеру, наукові огляди найважливіших досягнень в основних галузях медичної науки, матеріали сесій HAMH України, а також короткі, ще не друковані, повідомлення (що не перешкоджає публікації розширеного варіанта статті в інших періодичних виданнях) про оригінальні дослідження в галузі експериментальної, клінічної і профілактичної медицини, авторами яких є члени НАН, НАМН України і академій інших країн. Журнал публікує також повідомлення інших авторів, репрезентовані членами HAH і НАМН України, які таким чином беруть на себе відповідальність за наукову цінність поданої статті.

Свідоцтво про державну реєстрацію — КВ № 23871-13711ПР, від 27.03.2019

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.