2. Тимченко А.С., Залесський В. М., Сергутіна С. Ю. Потенційні можливості застосування мезенхімальних стовбурових клітин під час котрансплантації з гемопоетичними СК для регуляції порушеної клітинної рівноваги в системі кровотворення (огляд літератури).

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.