Редакційна колегія

Журналу Національної академії медичних наук України

 

Головний редактор

 1. Цимбалюк В. І., д.м.н., проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України Президент НАМН України, ORCID: 0000-0001-7544-6603

Заступник головного редактору

 1. Тронько М. Д., д.м.н., проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» ORCID: 0000-0001-7421-0981

Куратор розділу Клінічна медицина

 1. Антипкін Ю. Г., д.м.н., проф., акад. НАМН України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової НАМН України», ORCID: 0000-0002-8018-4393

Куратор розділу Теоретична медицина

 1. Безруков В. В., д.м.н., проф., акад. НАМН України, директор ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», ORCID: 0000-0002-3913-3818

Куратор розділу Профілактична медицина

 1. Чернюк В. І., д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України, директор ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», ORCID: 0000-0002-5110-9677

Редакційна колегія

 1. Андрейчин М. А., д.м.н., проф., акад. НАМН України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами Тернопільського НМУ, ORCID: 0000-0003-0154-730X
 1. Базика Д. А., д.м.н., проф., акад. НАМН України, генеральний директор ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України», ORCID: 0000-0001-9982-5990
 1. Бухтіарова Т. А., д.м.н., с.н.с., чл.-кор. НАМН України, директор ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» ORCID: 0000-0002-2458-8625
 1. Возіанов С. О., д.м.н. проф., чл.-кор. НАМН України, директор ДУ «Інститут урології НАМН України» ORCID: 0000-0003-3782-0902
 1. Волошин П. В., д.м.н., проф., Голова Українського науково-практичного товариства невропатологів, психіатрів і наркологів
 1. Вороненко Ю. В., д.м.н., проф., акад. НАМН України, Ректор НМАПО ім. П. Л. Шупика ORCID: 0000-0002-4852-3324
 1. Гайко Г. В., д.м.н., проф., акад. НАМН України, Директор ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
 1. Гула Н. М., д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України, чл.-кор. НАН України Завідувач відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії НАН України
 1. Дмитруха Н. М., д.б.н., с.н.с. лабораторії ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», ORCID: 0000-0001-9161-3889
 1. Заболотний Д. І., д.м.н., проф., акад. НАМН України, Директор ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України», ORCID: 0000-0002-4848-840X
 1. Зіменковський Б. С., д.фарм.н., проф., акад. НАМН України, ректор Львівського НМУ, ORCID: 0000-0002-8872-6847

17.Коваленко В. М., д.м.н., проф., акад. НАМН України, директор ДУ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМН України», ORCID: 0000-0002-8743-747X

 1. Коркушко О. В., д.м.н., проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу клінічної фізіології і патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», ORCID: 0000-0002-3126-6421
 1. Лазоришинець В. В., д.м.н., проф., акад. НАМН України, директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», ORCID: 0000-0003-0515-3295
 1. Міхньов В. А., д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України, головний учений секретар НАМН України, ORCID: 0000-0001-8164-7671
 1. Мороз В. М., д.м.н., проф., акад. НАМН України, ректор Вінницького НМУ, ORCID: 0000-0002-9833-7407
 1. Мурадян Х. К., д.б.н., г. н. с. лабораторії фізіології ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», ORCID: 0000-0003-2515-6952
 1. Пасєчнікова Н. В., д.м.н., проф., чл.-кор. НАМН України, директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України», ORCID: 0000-0001-5718-8700
 1. Педаченко Є. Г., д.м.н., проф., акад. НАМН України, директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України», ORCID: 0000-0003-4759-6019
 1. Романенко А. М., д.м.н., проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, завідувачка лабораторії патоморфології ДУ «Інститут урології НАМН України»
 1. Сердюк А. М., д.м.н., проф., акад. НАМН України, директор ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», ORCID: 0000-0002-4145-9948
 1. Трахтенберг І. М., д.м.н., проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, завідувач лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України», ORCID: 0000-0003-1086-8279
 1. Фещенко Ю. І., д.м.н., проф., акад. НАМН України, директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України», ORCID: 0000-0002-8650-0289
 1. Фомін П. Д., д.м.н., проф., акад. НАМН України, акад. НАН України, завідувач кафедри хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця, ORCID: 0000-0001-8037-6128
 1. Чумак В. В., д.б.н., с.н.с., завідувач лабораторії дозиметрії зовнішнього опромінення ДУ «ННЦ радіаційної медицини НАМН України», ORCID: 0000-0001-6045-9356
 1. Широбоков В. П., д.м.н., проф., акад. НАМН України, акад. НАН України, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології НМУ ім. О. О. Богомольця, ORCID: 0000-0003-0882-148Х
 1. Яворовський О. П., д.м.н., проф., акад. НАМН України, завідувач кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ ім. О. О. Богомольця, ORCID: 0000-0002-4573-8039
 1. -А. Abrahamsson, PhD, проф. Генеральний секретар європейської асоціації урологів, клініка університету Мальмео, Швеція
 1. Г. Бочорішвілі, PhD, проф. Інституту урології і нефрології ім. А. П. Цулукідзе, Національний центр урології Грузії, Тбілісі, Грузія
 1. Jacques Diebold, PhD, проф. кафедри патанатомії університету Рене Декарт, Париж, Франція
 1. Fukishima, PhD, проф. Медичної школи Університету г. Осака, Японія
 1. А. Llombart-Bosch, PhD, проф. кафедри патології Університету Валенсії, Іспанія
 1. Окоєв Г. Г., PhD, проф., Завідувач кафедри акушерства та гінекології Єреванського медичного університету ім. М. Гераці, Єреван, Вірменія
 1. Шевченко Ю. Л., PhD, акад. РАН, Президент Національного медико-хірургічного центру ім. М. І. Пирогова Мінохоронздоров’я Російської Федерації, Москва, РФ
 1. K. Sikora, PhD, акад., Директор з медичної онкології Багамського онкологічного центру, декан медичної школи Букінгемського університету, Лондон, Велика Британія

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.