ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2018, Том 24, № 1-2

Цимбалюк В. І. Національній академії медичних наук України — 25 років : 5 - 6
Бухтіарова Т. А. Актуальні питання інноваційних досліджень у фармакології : 7 - 13
Тронько М. Д., Караченцев Ю. І. Досягнення й стратегічні напрями розвитку фундаментальної та клінічної ендокринології в Україні (до 25-річчя НАМН України) : 14 - 25
Базика Д. А., Сушко В. О., Логановський К. М., Присяжнюк А. Є., Білий Д. О., Федірко П. А., Ільєнко І. М., Янович Л. А. Радіаційна медицина України — чверть сторіччя прогресу та пріоритети на майбутнє : 26 - 42
Антипкін Ю. Г., Даниленко Г. М. Внесок науковців в охорону здоров’я дітей і жінок та перспективи вирішення існуючих проблем : 43 - 60
Безруков В. В. Огляд наукових досліджень ДУ “Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України” : 61 - 80
Біловол О. М., Фадеенко Г. Д., Колесник М. О., Степанов Ю. М., Колеснікова О. В. Здобутки вітчизняної терапевтичної школи Національної академії медичних наук України : 81 - 95
Фещенко Ю. І., Гаврисюк В. К., Дзюблик О. Я., Мельник В. М., Яшина Л. О. Основи досягнення в галузі фтизіатрії та пульмонології в Україні за останні 25 років : 96 - 104
Лінський І. В., Волошин П. В., Марута Н. О., Бакуменко Л. П. До ключових проблем психоневрології : 105 - 113
Усенко О. Ю., Бойко В. В., Возіанов С. О. Здобутки вчених наукових установ Національної академії медичних наук України в галузі лікування хірургічних захворювань : 114 - 124
Педаченко Є. Г. Нейрохірургія України: сьогодення і перспективи — до 25-річчя НАМН України : 125 - 140
Лазоришинець В. В. Актуальні проблеми кардіохірургії в Україні: сучасність та майбутнє : 141 - 147
Гайко Г. В., Страфун С. С. [Ортопедія-травматологія — сьогодення, здобутки та перспективні напрями : 148 - 157
Пасечникова Н. В. Державна установа “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України” : 158 - 169
Заболотный Д. І., Самбур М. Б., Холоденко Т. Ю. Внесок вчених ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України” в розвиток оториноларингології : 170 - 179
Задорожна В. І., Попов М. М., Кутасевич Я. Ф. Внесок інститутів НАМН України у розвиток сучасної інфектології (епідеміології, інфекційних хвороб, мікробіології, вірусології, паразитології, імунології) : 180 - 195
Сердюк А. М., Чернюк В. І. Досвід та досягнення профілактичної медицини України (до 25-річчя НАМН України) : 196 - 206
Урочисті загальні збори Національної академії медичних наук України з нагоди 25-ї річниці її заснування (Київ, 24 квітня 2018 р.) : 207
Сесія загальних зборів Національної академії медичних наук України (Київ, 20-22 червня 2018 р.) : 208
XI національний конгрес “Радіологія в Україні” (Ірпень, 28-30 березня 2018 р.) : 209
VII міжнародний конгрес “Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я” (Київ, 25-27 квітня 2018 р.) : 210 - 212
II Міжнародний стоматологічний конгрес (до 100-річчя заснування Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України) (Київ, 25-27 квітня 2018 р.) : 213
ХIV з’їзд офтальмологів України (Одеса, 23-25 травня 2018 р.) : 214
Члену-кореспонденту НАМН України В. Г. Бебешку — 80 років  : 215
Члену-кореспонденту НАМН України В. С. Бітенському — 75 років : 216
Члену-кореспонденту НАМН України Л. В. Харькову — 75 років : 217
Члену-кореспонденту НАМН України В. З. Нетяженку — 75 років : 218
Члену-кореспонденту НАМН України О. М. Пархоменку — 60 років : 219 -220
Члену - кореспонденту НАМН України В. І. Чернюку — 80 років  :  221
Члену-кореспонденту НАМН України В. Г. Бардову — 70 років : 221 - 222
Олександр Федорович Возіанов : 223

 

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.