№ 2021 - 27 - 4

ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2021, Том 27, № 4

24 7

Клінічна медицина

Возіанов С. О., Данилець Р.О., Григоренко В. М., Афанас’єв Є. І., Нестерчук А. П., Самек А. А.  Визначення критичних порогових значень індексу АРП-3 у хворих із патологією передміхурової залози…233

Фещенко Ю. І., Білогорцева О. І., Доценко Я. І., Шехтер І. Є., Панасюкова О. Р., Сіваченко О. Є.,

Хлибова В. С. Туберкульоз у дітей в Україні: епідеміологічна ситуація та напрямки удосконалення протитуберкульозної допомоги…. 241

Чумак А. А., Абраменко І. В., Білоус Н. І., Дягіль І. С., Мартина З. В. Експресія генів ліпопротеїнліпази та sorl1 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію…. 251

Профілактична медицина

Красносельський М. В., Старенький В. П., Авер'янова Л. О., Рубльова Т. В. Проблеми та перспективи розвитку радіаційної онкології в Україні…. 256

Степанов Ю. М., Демешкіна Л. В., Мосійчук Л. М. , Зигало Е. В., Ягмур В. Б., Петiшко О. П. Депресивні розлади: у загальній популяції, в гастроентерології та в період COVID-19 пандемії…. 263

Історія медицини

Лазоришинець В. В., Дітківський І. О., Труба Я. П., Петров М. С., Мазур О. А., Перепека І. А. Тенденції хірургічного лікування вроджених вад серця, 10 років досвіду ДУ «НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України» …. 271

Дискусії

Трахтенберг І. М., Гоженко А. І., Тарабан І. А. Проблема евтаназії – дискусійна й не вирішена…. 279

Коментарі та рецензії

Антипкін Ю. Г Рецензія на монографію О.Є. Абатурова, А.О. Нікуліної «Метаболічно асоційована жирова хвороба печінки у дітей»…. 283

Події

Кресюну Валентину Йосиповичу – 80 років …. 284

ЗМІСТ ТОМУ XXVII ........................................................ 287

АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК ...................................... 291

 

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.