ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2020, Том 25, № 4

Сукманський О. І. Газові сигнальні молекули (ГСМ): еволюція, біологічна роль і участь у патогенезі захворювань (огляд літератури): 373-382

Анатичук Л. І., Пасєчнікова Н. В.,  Науменко В. О., Задорожний О. С., Назаретян Р. Е., Кобилянський Р. Р.,  Верешко Є. Ю. Динаміка внутрішньоочної температури в умовах локальної гіпотермії (експериментальне дослідження та математичне моделювання): 383-388

Цимбалюк В. І., Васильєва І. Г., Костюк М. Р., Чопик Н. Г., Галанта О. С., Цюбко О. І., Олексенко Н. П., Дмитренко А. Б.,  Макарова Т. А., Шуба І. М. Аналіз асоціації поліморфізмів генів FGB та eNOS3 із ризиком розвитку інтракраніального геморагічного  та атеротромботичного ішемічного інсультів: 389-396

Лісяний М. І., Гнідкова І. О., Бєльська Л. М., Паламарчук А. В., Васлович В. В. Вміст клітин вродженого та набутого імунітету в периферичній крові при пухлинах головного мозку: 397-408

Кравченко В. І., Кравченко І. М., Третяк О. А., Ларіонова О. Б.,  Осадовська І. А., Жеков І. І., Руденко А. В., Лазоришинець В. В. Аневризми висхідного відділу та дуги  аорти: діагностика, методи і результати  хірургічного лікування: 409-414

Хижняк О. О., Микитюк М. Р., Гогітідзе Т. Г., Барабаш Н. Є., Манська К. Г., Тихонова Т. М., Ніколаєв Р. С. Клініко-гормональний статус хворих  на органічну гіперпролактинемію: 415-422

Терехова Г. М. Особливості клінічного перебігу ендокринного остеопорозу у хворих  на первинний гіперпаратиреоз  різного віку: 423-430

Степанов Ю. М., Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю., Коненко І. С., Ягмур В. Б., Кленіна І. А., Татарчук О. М., Петішко О. П. Неінвазивна оцінка судинної жорсткості  при неалкогольній жировій хворобі  печінки у дітей: 431-438

Цимбалюк В. І., Вадзюк  С. Н. Медико-соціальні аспекти глобального потепління: 439-447

Чумак В. В., Зіміна О. С., Базика Д. А. Концепція створення і функціонування єдиної системи контролю та обліку індивідуальних доз професійного опромінення та національного дозового реєстру в Україні: 448-456

Фещенко Ю. І., Мельник В. М., Матусевич В. Г.,  Новожилова І. О., Бушура І. В. Ефективність протитуберкульозних заходів  у поліпшенні контролю за туберкульозом  в Україні: 457-462

Широбоков В. П., Янковський Д. С.,  Димент Г. С. Мікробіом та старіння людини  (огляд літератури): 463-475

Білявська Л. О., Повниця О. Ю., Паньківська Ю. Б., Загородня С. Д. Розвиток патологічного процесу та активність етіотропних препаратів у культурі клітин  за вірусної коінфекції: 476-487

Академіку НАМН України Є. Г. Педаченку –  70 років: 488

Академіку НАМН України О. Г. Резнікову –  80 років: 489

Члену-кореспонденту НАМН України  Ю. П. Вдовиченку – 60 років: 490

Члену-кореспонденту НАМН України  С. С. Страфуну – 60 років: 491

Чекман Іван Сергійович: 492

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.