ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2023, Том 29, № 1-2

Опубліковано квітень 27, 2023

ЖНАМНУ 2023;29(1-2) - Обкладинка - Макет

ЗМІСТ

Теоретична медицина

Левчук Н. І., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д Вплив інгібіторів натрій-залежного ко-транспортера глюкози 2-го типу на метаболізм ліпідів у хворих на цукровий діабет 2-го типу ( огляд літератури )…. 5 - 21

Кондрацький Б. О., Качмарик Д. Л., Кондрацький Я. Б., Винарчик М. Й., Панас О. М., Примак С. В., Новак В. Л. Визначення гострої токсичності нового комбінованого трансфузійного розчину…. 22 - 29

Клінічна медицина

Антипкін Ю. Г., Кирилова Л. Г., Мірошников О. О. Cистема інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації в комплексній реабілітації дітей з розладами аутистичного спектру: досвід застосування та оцінка ефективності…. 30 - 39

Кузнецов В. В., Бурчинський С. Г., Апихтін К. О. Нові можливості мультимодальної корекції розладів функції центральної нервової системи в осіб літнього віку…. 40 - 54

Пойда О. І., Мельник В. М., Кучер М. Д., Кравченко Т. Г., Криворук М. І. Сучасна стратегія і тактика при запальних захворюваннях кишечника…. 55 - 72

Талаєва Т. В. Ендотеліальна дисфункція в патогенезі артеріальної гіпертензії: нові методи діагностики…. 73 - 85

Профілактична медицина

Нагорна А.М. Стан загального та професійного здоров’я населення в глобальному тягарі хвороб в Україні та світі…. 86 - 99

Дискусії

Головенко М. Я. Бензодіазепіни: Камо грядеши?…. 100 - 113

Ювілеї

Член-кореспондент НАМН України Ю. В. Думанський –річчя від дня народження…. 114 - 115

Некролог

Пам’яті академіка НАМН України Козявкіна Володимира Ілліча …. 116 - 118

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.