ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2019, Том 25, № 2

Курінний Д. А., Рушковський С. Р., Демченко О. М., Пілінська М. А. Особливості впливу астаксантину на реалізацію радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферійної крові людини : 133 - 138
 Тимченко А.С., Залесський В. М., Сергутіна С. Ю. Потенційні можливості застосування мезенхімальних стовбурових клітин під час котрансплантації з гемопоетичними СК для регуляції порушеної клітинної рівноваги в системі кровотворення (огляд літератури) : 139 - 148
Базика О. Є., Довганич Н. В., Яринкіна О. А., Старшова О. С., Тхор Н. В., Кожухов С. М. Сучасний підхід до лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу: антагоністи кальцію : 149 - 155
Коваль С. М., Юшко К. О., Старченко Т. Г., Милославський Д. К. Роль апеліну в розвитку метаболічних порушень й ураження серця у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу : 156 - 162
Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Назаренко К. В., Опімах С. Г., Ігнатьєва В. І., Полянська М. О., Зволь І. В., Москаленко С. М. Можливості капнометрії в оцінці обструкції дрібних бронхів у хворих на бронхіальну астму : 163 - 168
Возіанов С. О., Шамраєв С. М., Соснін М. Д., Леоненко А. М. Модифікована ендоскопічна радикальна простатектомія в аспекті нового принципу оцінювання результатів хірургічного лікування раку передміхурової залози : 169 - 177
Орленко В. Л. Діабетичні артропатії: клінічні прояви та патогенетичні аспекти (огляд літератури та власні дослідження) : 178 - 187
Антипкін Ю. Г., Кирилова Л. Г., Юзва О. О., Мірошников О. О. Проблема розладів аутистичного спектру в дітей з позиції дитячого невролога: безперервний процес пізнання складної дитини : 188 - 195
Речкіна О. О., Горовенко Н. Г., Стриж В. О., Руденко С. М., Россоха З. І., Кир’яченко С. П. Базисна терапія бронхіальної астми у дітей з різними IgE-фенотипами та генотиповими особливостями за геном АT2R1 : 196 - 201
Бойко В. В., Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В., Битяк С. Ю., Новіков Є. А., Голобородько М. М. Хірургічна тактика при рубцевих стриктурах стравоходу з використанням трансхіатальної езофагопластики шлунком : 202 - 210
Зайченко Г. В., Сініцина О. С., Карпенко Н. О., Риженко І. М., Стрига О. А. Розлади жіночого здоров’я внаслідок вікового дефіциту естрогенів та їх корекція (огляд літератури) : 211 - 221
Гайко Г. В., Страфун С. С. Творчий шлях у сто років (до ювілею ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України») : 222 - 226
Маланчук В. О., Воловар О. С., Кульбашна Я. А., Бродецький И. С. Сто років досягнень в щелепно-лицевій хірургії (до ювілею кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії НМУ ім. О. О. Богомольця) : 227 - 231
Сесія Загальних зборів Національної академії медичних наук України (Київ, 21 травня 2019 року) : 232
VІІІ міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я» (Київ, 17-19 квітня 2019 року) : 233 - 234
Академіку НАМН України Ю. І. Фещенку – 70 років : 235
Члену-кореспондентові НАМН України М. П. Захарашу – 75 років : 236
Члену-кореспондентові НАМН України В. О. Маланчуку – 70 років : 237
Члену-кореспондентові НАМН України М. Є. Поліщуку – 75 років : 238
Члену-кореспондентові НАМН України Т. Ф. Татарчук – 60 років : 239
Юрій Іванович Губський 240

 

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.