ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2022, Том 28, № 4

24 7

ЗМІСТ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО COVID-19

С. М. Коваль, Л. А. Рєзнік, М. Ю. Пенькова, В. С. Конькова...... 491-503

БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ФІЗІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ТА ПРОФІЛЬ СТАРІННЯ ЛЮДИНИ

А. В. Писарук, В. Б. Шатило, Н. В. Григор’єва, І. А. Антонюк-Щеглова, Н. М. Кошель, В. П. Чижова, Л. В. Мєхова, Л. А. Бодрецька, О. В. Бондаренко, С. С. Наскалова, І. С. Шаповаленко, Г. М. Дубецька, Л. В. Писарук, В. В. Шатило ...... 504-527

МЕДИКАМЕНТОЗНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ: СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ЇЇ ПОДОЛАННЯ (огляд літератури та власних досліджень) Д. І. Заболотний, М. Б. Самбур, Д. Д. Заболотна, Я. В. Кізім, Н. М. Ворошилова, С. В. Верьовка …… 528-542

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.